• Здружение на Финансиски Работници
  Проект: „Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа“
  Здружение на Финансиски Работници

Добредојдовте на ГЛД

Проект: „Добро владеење на општинската демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа“

Проектот е поддржан од грант на ЦИВИКА МОБИЛИТАС - проект на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ), претставен од Швајцарската амбасада во Република Македонија.

За Имплементаторот

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија (ЗФР) е невладина, професионална и непартиска организација на финансиски работници (службеници), основана во 1997 година.

Повеќе

За Партнерот

Здружението за социјални иновации и одржлив развој РАДАР – Скопје, е основано во 2013 година со цел: поттикнување и примена на социјалните иновации (нови модели, услуги и производи) кои ќе допринесат за општествени промени и подобрување на квалитетот на живеење.

Повеќе

Партнерски Општини

Велес, Штип, Струмица, Илинден, Куманово, Гостивар, Струга, Новаци

Повеќе

За Донаторот

НВО вклучени во проектот

 • Друштво на родители за грижа за здраво поколение Велес
 • Фондација за локален развој и демократија „Фокус“ Велес
 • Здружение на лица со церебрална парализа Велес
 • ДПЛПП „Зрак“
 • ЗГИЛ „Мобилност“
 • Фондација за развој на локалната заедница Штип
 • Младински Клуб
 • Еколошко друштво „Виножито
 • Центар на заедницата
 • Здружение МЛАДИНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ПРИЗМА - поттикнување и развој на младинскиот активизам Скопје
 • Хуманитарно здружение на граѓани и лица со хендикеп „Илинден“ Скопје
 • Здружение Рурална Коалиција Куманово
 • Здружение Центар за интеркултурен дијалог – ЦИД
 • Европски федералисти
 • Здружение Асоцијација за демократска иницијатива
 • Здружение за истражување на политики Аналитика Гостивар
 • Здружение за развој и активизам „Аква“ од Струга
 • Планинарско горскоспасителско друштво „Ава Кота – 1050“
 • ЕД Кајмакчалан

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија – Велес со особена чест и задоволство Ве поканува и очекува Ваше присуство на настан наменет за Презентацијата на Нацрт извештајот со наслов „Добро владеење на локалната демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправа“ закажан за ден 19 април 2018 година, со почеток во 10 часот во “Best Western Hotel Turist” - Скопје.

Активности

 • 06
 • Jul

Презентацијата на Анализата

Презентацијата на Анализата

 • 04
 • Jul

Агенда

Агенда

 • 04
 • Jul

Покана Општина

Покана Општина

 • 04
 • Jul

Покана НВО

Покана НВО

 • 19
 • Jun

Презентацијата на Нацрт извештај

Презентацијата на Нацрт извештајот со наслов „Добро владеење на локалната демократија и граѓанското учество на ниво на локална самоуправ

 • 18
 • Apr

Покана CIVICA НВО

Покана CIVICA НВО

 • 18
 • Apr

Покана CIVICA

Покана CIVICA

 • 19
 • Mar

Прашалник Демократски Капацитети

Прашалник Демократски Капацитети

 • 18
 • Mar

Прашалник IOTO

Прашалник IOTO

 • 17
 • Mar

Потребни документи

Потребни документи

Актуелности