Контакт

Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија

  • ул. 8ми Септември бр. 82-4, П.Фах 155, 1400 Велес,
  • тел: ++ 389 43 230 623,
  • моб: ++ 389 70 375 136
  • e-mail: zfrlsjpv@t-home.mk