НВО вклучени во проектот

Велес

 • Друштво на родители за грижа за здраво поколение, Велес

 • Фондација за локален развој и демократија „Фокус“, Велес

 • Здружение на лица со церебрална парализа Велес

 • ДПЛПП „Зрак“

 • ЗГИЛ „Мобилност“

Штип

 • Фондација за развој на локалната заедница Штип

 • Младински Клуб

 • Еколошко друштво „Виножито

Струмица

 • Центар на заедницата

Илинден

 • Здружение МЛАДИНСКА АСОЦИЈАЦИЈА ПРИЗМА - поттикнување и развој на младинскиот активизам Скопје

 • Хуманитарно здружение на граѓани и лица со хендикеп „Илинден“ Скопје

Куманово

 • Здружение Рурална Коалиција Куманово

 • Здружение Центар за интеркултурен дијалог – ЦИД

 • Европски федералисти

Гостивар

 • Здружение Асоцијација за демократска иницијатива

 • Здружение за истражување на политики Аналитика Гостивар

Струга

 • Здружение за развој и активизам „Аква“ од Струга

Новаци

 • Планинарско горскоспасителско друштво „Ава Кота – 1050“

 • ЕД Кајмакчалан